مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

زیر دسته ها
جدیدترین محصولات اضافه شده
پر بازدیدترین محصولات

محلول

کیت ها و محلول های اندازه گیری چیست؟ کاربرد کیت ها و محلول های اندازه گیری
 
برای آزمايش سريع و ساده آبهای آشاميدني و صنعتی به منظور حفظ سلامت و پيشگيري از تخريب دستگاهها و همچنين کنترل فرايندهاي توليد، به روشهاي مطمئني براي شناسايي و اندازه گيري مواد شيميايي موجود در آب نياز است. کيت هاي شرک بهروز، ابزاري مناسب براي تشخيص و سنجش کميتهاي مورد نظر از قبيل قليائيت، اسيديته، کلريد، سختي کل، اکسيژن، کلر، آمونياک، فسفات،هيدرازين، آلومينيوم، قلع و غيره مي باشند.
کيتهاي سنجش شرکت بهروز روشي مناسب براي تجزيه شيميايي در آزمايشگاههاي تحقيقاتي مي باشند. به کمک آنها، مقدار کميت مورد نظر تخمين زده مي شود و از تکرار آزمايشهاي وقتگير و پر هزينه جلوگيري مي شود.
کيتهاي اندازه گیری شرکت بهروز از نظر روش سنجش به دو گروه تقسيم بندي مي شود:
 
۱- کیتهای حجم سنجی
رايجترين و دقيقترين روش سنجش براي اندازه گيري غلظت يونها در آب، کيتهاي حجم سنجي مي باشند. در اين روش از يک استوانه کوچک و یک ظرف مجهز به قطره چکان استفاده مي شود. استوانه تا خط نشانه از نمونه، پر و معرفهاي لازم به آن اضافه مي گردد. سپس می بایست قطره قطره از محلول استاندارد به نمونه مورد نظر اضافه کنیم. سپس باید کمی صبر کنیم تا زماني که تمام يونهاي مورد نظر با محلول استاندارد واکنش دهد، نمونه تغيير رنگ خواهد داد. به اين نقطه، نقطه پاياني گفته می شود. تعداد قطرات مصرفي از محلول استاندارد ضربدر ضريب مشخص، غلظت يون مورد نظر را تعیين خواهد کرد.
 
2- کیتهای رنگ سنجی
توسط اين نوع کيت، غلظت يون مورد نظر از طريق رنگ سنجي اندازه گيري مي شود. مقدار مشخصی را باید از معرفهاي شيميايي به نمونه اضافه کنیم، اين معرفها با يون مورد نظر واکنش مي دهد و رنگ خاصي ايجاد مي کند، غلظت يون توسط مقايسه شدت رنگ ايجاد شده با نمونه رنگهاي ظرف آزمايش تععين مي شود.
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
 واکنش دهنده قلیایی 100 تست هانا HANNA HI93755-01
مشخصات فنی : واکنش  دهنده قلیایی به صورت بطری قطره ای تعداد دفعات اندازه گیری شده 100 بار روش اندازه گیری رنگ سنجی
 Reagent طیف سنج pH هانا HANNA HI93710-01
مشخصات فنی : واکنش دهنده های طیف سنج pH قطره چکانی تعداد دفعات اندازه گیری شده 100 تست روش اندازه گیری Phenol Red
 واکنش دهنده رنج پایین نیتریت هانا HANNA HI93707-01
مشخصات فنی : واکنش دهنده های نیتریت به صورت پودری تعداد دفعات اندازه گیری 100 بار روش اندازه گیری EPA
 معرف فسفر 100 تست هانا HANNA HI93706-01
مشخصات فنی : معرف های فسفر به صورت پودری و قطره چکانی تعداد دفعات اندازه گیری 100 بار روش اندازه گیری Amino Acid  
 واکنش دهنده های هیدرازین هانا HANNA HI93704-01
مشخصات فنی : واکنش دهنده هیدرازین به صورت محلول قطره چکانی تعداد دفعات اندازه گیری 100 تست روش اندازه گیری  ASTM و D1385-88
 معرف آمونیاک رنج پایین هانا HANNA HI93700-03
مشخصات فنی : معرف های آمونیاک محلول های قطره چکانی A و B تعداد دفعات اندازه گیری شده 300 بار روش اندازه گیری Nessler
 واکنش دهنده آمونیاک رنج پایین هانا HANNA HI93700-01
مشخصات فنی : واکنش دهنده های آمونیاک بطری های قطره چکانی A و B تعداد دفعات اندازه گیری 100 بار روش اندازه گیری Nesslar
 استاندارد سختی 1382mg/L هانا HANNA HI70032P
مشخصات فنی : مقدار TDS در دمای 25 درجه سانتی گراد 1382 میلی گرم بر لیتر ( mg/L ) به صورت کیسه ای مقدار 20 میلی لیتر 25 عدد
 استاندارد هدایت 1413µS/cm هانا HANNA HI70031P
مشخصات فنی : مقدار میکرو زیمنس بر سانتی متر در دمای 25 درجه سانتی گراد : 1413 µS/cm به صورت کیسه ای مقدار 20 میلی لیتر تعداد 25 عدد
 استاندارد هدایت 84µS/cm هانا HANNA HI7033L
مشخصات فنی : مقدار µS/cm در 25 درجه سانتی گراد : 84 میکرو زیمنس بر سانتی متر به صورت بطری مقدار 500 میلی لیتر
 استاندارد هدایت 1413µS/cm هانا HANNA HI7031L
مشخصات فنی : مقدار µS/cm دردمای 25 درجه سانتی گراد : 1413 میکرو زیمنس بر سانتی متر ( µS/cm ) به صورت بطری مقدار 500 میلی لیتر
 استاندارد هدایت 12880µS/cm هانا HANNA HI7030L
مشخصات فنی: مقدار µS/cm در دمای 25 درجه سانتی گراد : 12880 میکرو زیمنس بر سانتی متر به صورت بطری مقدار 500 میلی لیتر
 کالیبراسیون ( 1L ) pH 10.01 هانا HANNA HI7010/1L
مشخصات فنی : دقت ± 0.01 pH مقدار pH  در 25 درجه سانتی گراد 10.01 به صورت بطری مقدار 1 لیتری
 محلول ( 1L ) pH 7.01 هانا HANNA HI7007/1L
مشخصات فنی : دقت : ± 0.01 pH مقدار pH  در 25 درجه سانتی گراد 7.01 به صورت بطری مقدار یک لیتر
 بافر ( 500mL ) pH 4.01 هانا HANNA HI7004-050
مشخصات فنی : دقت ± 0.02 pH مقدار مقدار pH در 25 درجه سانتی گراد : 4.01 به صورت بطری مقدار 500 میلی لیتر
 محلول کالیبراسیون pH 4.01 هانا HANNA HI7004/1L
مشخصات فنی : دقت ± 0.01 pH مقدار pH  در دمای 25 درجه سانتی گراد : 4.01 به صورت بطری مقدار یک لیتر
 معرف HC قلیایی آب شرب هانا HANNA HI775-26
مشخصات فنی : واکنش دهنده قلیایی مناسب برای دستگاه HANNA HI755 به صورت بطری سایز 30 میلی لیتر روش اندازه گیری Colorimetri
 معرف نیتریت رنج خیلی کم هانا HANNA HI764-25
مشخصات فنی : واکنش دهنده نیتریت مناسب برای دستگاه HANNA HI764 به صورت پودر تعداد دفعات اندازه گیری 25 بار روش اندازه گیری به صورت EPA  ، 354.1
 محلول کالیبراسیون نیتریت هانا HANNA HI764-11
مشخصات فنی : محلول کالیبراسیون نیتریت مناسب برای دستگاه چکر دیجیتال هانا مدل  HANNA HI764 ساخته شده در آزمایشگاه های معتبر هانا بسته بندی به صورت کاملا استاندارد ارائه شده با دو محلول : - یک محلول برای نیتریت صفر و یک محلول برای نیتریت 100 +/- 14 ppb
محلول آمونیاک هانا HANNA HI700-25
مشخصات فنی : محلول رنگ سنجی آمونیاک-نیتریت بطری های قطره ای تعداد دفعات اندازه گیری 25 بار روش اندازه گیری به صورت Nessler