جدیدترین محصولات اضافه شده
پر بازدیدترین محصولات

بوبین و CT

 سیم پیچ ، پیچه یا پیچ لوله قسمتی از مدار الکتریکی می باشد که شامل قابلیت خودالقایی زیادی است. ابزارهای رسانا (مانند  سیم برق)  نیز امکان خود القایی دارند و در بسامدهای بالا قابلیت این وجود دارد که به صورت مخصوصی به صورت بوبین یا سولنوید عمل کنند.

بوبین و نقش آن در مدارهای الکتریکی چیست؟
بوبین وسیله ای الکتریکی شامل دو سر اتصال می باشد ( مانند مقاومت و خازن ) و در اکثر مدارهای AC به عنوان عضو اصلی و مهم مدارات الکتریکی استفاده می شود . بوبین یا سولنوید ساده از پیچه‌ای سیمی درست شده است . پس به سیم طویلی که به طورمنظم به صورت مارپیچ  پیچیده شده بویین میگویند.

ولتاژ دو سر هر خازن با بار الکتریکی تناسب دارد، در مقاومت ولتاژ متناسب با جریان است و در بوبین آهنگ تغییر جریان با ولتاژ تناسب دارد. در فرمول ( V = -L(dI/dt   ضریب  القاییدگی L است و واحد این ضریب القاییدگی هانری است.

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
CT کوربالانس با قطر 8 سانتی متر برنا Borna
● آشكار ساز خطای اتصال به زمین ● ایزوله از شبكه فشار قوی ● با قطره داخلی 8 ، 15 و 28 سانتیمتر ●قابل استفاده برا ی رله ها ی ارت فالت (رنج آمپر) و رله های ارت لیكیج (رنج میلی آمپر) ● قابل تطبیق با انواع مختلف رله ها ی ارت لیكیج و ارت فالت خارجی