ترانسمیتر فشار سری PSC

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
ترانسمیتر فشار سری PSC از 0 تا 50 میلی بار Sensys سنسیس
● accur : 0.25% ● پورت ( اینچ ) : 1/4 ● خروجی : 4 تا 20 میلی آمپر ● رنج : 0 تا 50 میلی بار
ترانسمیتر فشار سری PSC از 0 تا 100 میلی بار Sensys سنسیس
● accur : 0.25% ● پورت ( اینچ ) : 1/4 ● خروجی : 4 تا 20 میلی آمپر ● رنج : 0 تا 100 بار
ترانسمیتر فشار سری PSC از 0 تا 200 میلی بار Sensys سنسیس
● accur : 0.25% ● پورت ( اینچ ) : 1/4 ● خروجی : 4 تا 20 میلی آمپر ● رنج : 0 تا 200 بار
ترانسمیتر فشار سری PSC از 0 تا 300 میلی بار Sensys سنسیس
● accur : 0.25% ● پورت ( اینچ ) : 1/4 ● خروجی : 4 تا 20 میلی آمپر ● رنج : 0 تا 300 بار
ترانسمیتر فشار سری PSC از 0 تا 500 میلی بار Sensys سنسیس
● accur : 0.25% ● پورت ( اینچ ) : 1/4 ● خروجی : 4 تا 20 میلی آمپر ● رنج : 0 تا 500 میلی بار
ترانسمیتر فشار سری PSC از 0 تا 1 بار Sensys سنسیس
● accur : 0.25% ● پورت ( اینچ ) : 1/4 ● خروجی : 4 تا 20 میلی آمپر ● رنج : 0 تا 1 بار
ترانسمیتر فشار سری PSC از 0 تا 2 بار Sensys سنسیس
● accur : 0.25% ● پورت ( اینچ ) : 1/4 ● خروجی : 4 تا 20 میلی آمپر ● رنج : 0 تا 2 بار
ترانسمیتر فشار سری PSC از 0 تا 10 بار Sensys سنسیس
● accur : 0.25% ● پورت ( اینچ ) : 1/4 ● خروجی : 4 تا 20 میلی آمپر ● رنج : 0 تا 10 بار
ترانسمیتر فشار سری PSC از 0 تا 16 بار Sensys سنسیس
● accur : 0.25% ● پورت ( اینچ ) : 1/4 ● خروجی : 4 تا 20 میلی آمپر ● رنج : 0 تا 16 بار
ترانسمیتر فشار سری PSC از 0 تا 20 بار Sensys سنسیس
● accur : 0.25% ● پورت ( اینچ ) : 1/4 ● خروجی : 4 تا 20 میلی آمپر ● رنج : 0 تا 20 بار
ترانسمیتر فشار سری PSC از 0 تا 40 بار Sensys سنسیس
● accur : 0.25% ● پورت ( اینچ ) : 1/4 ● خروجی : 4 تا 20 میلی آمپر ● رنج : 0 تا 40 بار
ترانسمیتر فشار سری PSC از -1000 تا 300 میلی بار Sensys سنسیس
● accur : 0.25% ● پورت ( اینچ ) : 1/4 ● خروجی : 4 تا 20 میلی آمپر ● رنج : 0 تا 50 میلی بار