مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

زیر دسته ها
جدیدترین محصولات اضافه شده

سنسور نوری و الکترونیک

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

سنسور نوری / چشم الکترونیک دو طرفه مکعبی هانیانگ مدل HANYOUNG PN-T3

سنسور نوری / چشم الکترونیک دو طرفه مکعبی هانیانگ مدل HANYOUNG PN-T3

چشم دو طرفه مکعبی

قیمت قبلی: 7,170,000 ریال
قیمت: 6,430,000 ریال

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر ۱۸ / فاصله ۱۰ سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R100PC(NC)

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر 18 / فاصله 10 سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R100PC(NC)

چشم قطر 18 / فاصله 10 سانتی / PNP-NPN / سیم دار

قیمت قبلی: 7,230,000 ریال
قیمت: 6,510,000 ریال

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر ۱۸ / فاصله ۳۰ سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R300PC(NC)

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر 18 / فاصله 30 سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R300PC(NC)

چشم قطر 18 / فاصله 30 سانتی / PNP-NPN / سیم دار

قیمت قبلی: 7,230,000 ریال
قیمت: 6,510,000 ریال

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی ۱۰ متری دوطرفه خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-T10A

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی 10 متری دوطرفه خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-T10A

چشم مکعبی 10 متری دوطرفه خروجی رله ولتاژ مولتی

قیمت قبلی: 9,080,000 ریال
قیمت: 8,800,000 ریال

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی ۵ متری آینه دار خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-M5A

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی 5 متری آینه دار خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-M5A

چشم مکعبی 5 متری آینه دار خروجی رله ولتاژ مولتی

قیمت قبلی: 7,570,000 ریال
قیمت: 6,930,000 ریال

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی ۷۰ سانتی متری بدون آینه خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-R700A

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی 70 سانتی متری بدون آینه خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-R700A

چشم مکعبی 70 سانتی متری بدون آینه خروجی رله ولتاژ مولتی

قیمت قبلی: 7,570,000 ریال
قیمت: 6,930,000 ریال

سنسور نوری / چشم الکترونیک یو شکل دهنه ۳ سانتی هانیانگ مدل HANYOUNG PU-30S

سنسور نوری / چشم الکترونیک یو شکل دهنه 3 سانتی هانیانگ مدل HANYOUNG PU-30S

چشم الکترونیک یو شکل دهنه 3 سانتی

قیمت قبلی: 8,570,000 ریال
قیمت: 8,170,000 ریال
قیمت قبلی: 52,450,000 ریال
قیمت: 50,300,000 ریال
قیمت قبلی: 142,690,000 ریال
قیمت: 140,130,000 ریال
قیمت قبلی: 187,360,000 ریال
قیمت: 183,240,000 ریال