مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

زیر دسته ها

سنسور نوری و الکترونیک

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

سنسور نوری / چشم الکترونیک دو طرفه مکعبی هانیانگ مدل HANYOUNG PN-T3

سنسور نوری / چشم الکترونیک دو طرفه مکعبی هانیانگ مدل HANYOUNG PN-T3

چشم دو طرفه مکعبی

قیمت قبلی: 8,715,000 ریال
قیمت: 8,300,000 ریال

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر ۱۸ / فاصله ۱۰ سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R100PC(NC)

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر 18 / فاصله 10 سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R100PC(NC)

چشم قطر 18 / فاصله 10 سانتی / PNP-NPN / سیم دار

قیمت قبلی: 8,820,000 ریال
قیمت: 8,398,000 ریال

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر ۱۸ / فاصله ۳۰ سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R300PC(NC)

سنسور نوری / چشم الکترونیک قطر 18 / فاصله 30 سانتی / PNP-NPN / سیم دار هانیانگ مدل HANYOUNG PR-R300PC(NC)

چشم قطر 18 / فاصله 30 سانتی / PNP-NPN / سیم دار

قیمت قبلی: 8,820,000 ریال
قیمت: 8,398,000 ریال

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی ۱۰ متری دوطرفه خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-T10A

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی 10 متری دوطرفه خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-T10A

چشم مکعبی 10 متری دوطرفه خروجی رله ولتاژ مولتی

قیمت قبلی: 11,920,000 ریال
قیمت: 11,352,000 ریال

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی ۵ متری آینه دار خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-M5A

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی 5 متری آینه دار خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-M5A

چشم مکعبی 5 متری آینه دار خروجی رله ولتاژ مولتی

قیمت قبلی: 9,390,000 ریال
قیمت: 8,945,000 ریال

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی ۷۰ سانتی متری بدون آینه خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-R700A

سنسور نوری / چشم الکترونیک مکعبی 70 سانتی متری بدون آینه خروجی رله ولتاژ مولتی هانیانگ مدل HANYOUNG PEN-R700A

چشم مکعبی 70 سانتی متری بدون آینه خروجی رله ولتاژ مولتی

قیمت قبلی: 9,390,000 ریال
قیمت: 8,945,000 ریال

سنسور نوری / چشم الکترونیک یو شکل دهنه ۳ سانتی هانیانگ مدل HANYOUNG PU-30S

سنسور نوری / چشم الکترونیک یو شکل دهنه 3 سانتی هانیانگ مدل HANYOUNG PU-30S

چشم الکترونیک یو شکل دهنه 3 سانتی

قیمت قبلی: 11,065,000 ریال
قیمت: 10,540,000 ریال
قیمت قبلی: 68,110,000 ریال
قیمت: 64,865,000 ریال
قیمت قبلی: 189,730,000 ریال
قیمت: 180,695,000 ریال
قیمت قبلی: 260,514,000 ریال
قیمت: 236,295,000 ریال