مینی میکروسوئیچ

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
قیمت قبلی: 1,387,000 ریال
قیمت: 1,320,000 ریال

میکرو سوئیچ تیپ سبک فلزی تک قرقره دو طرفه هانیانگ مدل HANYOUNG HY-L808

میکرو سوئیچ تیپ سبک فلزی تک قرقره دو طرفه هانیانگ مدل HANYOUNG HY-L808

تک قرقره دو طرفه

قیمت قبلی: 3,100,000 ریال
قیمت: 2,935,000 ریال

میکرو سوئیچ تیپ سبک فلزی رگلاژی دو طرفه هانیانگ مدل HANYOUNG HY-L804

میکرو سوئیچ تیپ سبک فلزی رگلاژی دو طرفه هانیانگ مدل HANYOUNG HY-L804

رگلاژی دو طرفه

قیمت قبلی: 2,618,000 ریال
قیمت: 2,495,000 ریال

میکرو سوئیچ تیپ سبک فلزی فشاری قرقره دار بر عکس هانیانگ مدل HANYOUNG HY-L802-C

میکرو-سوئیچ-تیپ-سبک-فلزی-هانیانگ-مدل HANYOUNG HY-L802-C

فشاری قرقره دار بر عکس

 

قیمت قبلی: 2,745,000 ریال
قیمت: 2,495,000 ریال

میکرو سوئیچ تیپ کوچک تسمه ای قرقره دار کوتاه هانیانگ مدل HANYOUNG HY-R704A

میکرو سوئیچ تیپ کوچک تسمه ای قرقره دار کوتاه هانیانگ مدل HANYOUNG HY-R704A

تسمه ای قرقره دار کوتاه

 

قیمت قبلی: 1,387,000 ریال
قیمت: 1,321,000 ریال

میکرو سوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده دکمه ای هانیانگ مدل HANYOUNG HY- P701B

میکرو سوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده دکمه ای هانیانگ مدل HANYOUNG HY- P701B

فشاری ساده دکمه ای

 

قیمت قبلی: 1,387,000 ریال
قیمت: 1,321,000 ریال

میکرو سوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده نازک طول متوسط هانیانگ مدل HANYOUNG HY- P701D

میکرو سوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده نازک طول متوسط هانیانگ مدل HANYOUNG HY- P701D

فشاری ساده نازک طول متوسط

 

قیمت قبلی: 1,387,000 ریال
قیمت: 1,321,000 ریال

میکرو سوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده هانیانگ مدل HANYOUNG HY- P701A

میکرو سوئیچ تیپ کوچک فشاری ساده هانیانگ مدل HANYOUNG HY- P701A

فشاری ساده

 

قیمت قبلی: 1,387,000 ریال
قیمت: 1,321,000 ریال

میکرو-سوئیچ-تیپ-سبک-فلزی آنتنی میله ای نیمه فلزی هانیانگ-مدل HANYOUNG HY-L809

میکرو-سوئیچ-تیپ-سبک-فلزی آنتنی میله ای نیمه فلزی هانیانگ-مدل HANYOUNG HY-L809

آنتنی میله ای نیمه فلزی

 

قیمت قبلی: 2,618,000 ریال
قیمت: 2,495,000 ریال

میکرو-سوئیچ-تیپ-سبک-فلزی فشاری ساده هانیانگ-مدل HANYOUNG HY-L803

میکرو-سوئیچ-تیپ-سبک-فلزی فشاری ساده هانیانگ-مدل HANYOUNG HY-L803

فشاری ساده

 

قیمت قبلی: 2,618,000 ریال
قیمت: 2,495,000 ریال

میکرو-سوئیچ-تیپ-سبک-فلزی فشاری ساده هانیانگ-مدل HANYOUNG HY-L803

میکرو-سوئیچ-تیپ-سبک-فلزی فشاری ساده هانیانگ-مدل HANYOUNG HY-L803

فشاری ساده

 

قیمت قبلی: 2,618,000 ریال
قیمت: 2,495,000 ریال

میکرو-سوئیچ-تیپ-سبک-فلزی فشاری ساده هانیانگ-مدل HANYOUNG HY-L803

میکرو-سوئیچ-تیپ-سبک-فلزی فشاری ساده هانیانگ-مدل HANYOUNG HY-L803

فشاری ساده

 

قیمت قبلی: 2,618,000 ریال
قیمت: 2,495,000 ریال