کیفیت سنج خاک

دستگاه پي اچ متر يارطوبت سنج خاك يكي ازمحصولات كاربردي برای تشخيص مقدار پي اچ ورطوبت خاك ودرنهايت سلامت خاك وعنصرهاي تشكيل دهنده آن مي باشد ،اين محصول مناسب گلخانه ها وپرورش قارچ وكمپوست هاوكشاورزي وحتي گلدان هاي داخل منزل وادارات مي باشد تا ازميزان رطوبت وPH خاك مطلع شويم،اين كار باعث ميشود تازمان آبياري موارد ذكر شده ويا تعويض خاك رابرنامه ريزي كنيم ،اين دستگاه داراي دوالكترود حساس ودقيق مي باشد كه برای اندازه گيري رطوبت و PH خاك استفاده ميشود،بااين محصول دوستان عزيز ديگر نگران زمان بندي آبياري درمنزل براي گلدان ها ويا ادارات وزمين هاي كشاورزي وگلخانه ها وپرورش گياهان نميشوند وبا فروكردن ميله هاي دستگاه داخل خاك مورد نظر به راحتي زمان آبياري وتعويض خاك راميدانند.اين دستگاه دوكاره می باشد وبوسيله دكمه روي دستگاه ميتوانيد PH ورطوبت خاك رابسنجيد ميله هاي دستگاه ر تاريشه درخاك فروكنيد.براي تشخيص رطوبت دكمه خاموش وروشن را بسمت چپ كشيده وروي moist اعداد بالايي عقربه نشانگر رطوبت می باشد .چنانچه دكمه را بسمت راست ببريد ميتوانيد PH ياهمان اسيدي وقليايي بودن خاك رابسنجيد.همچنين براي اندازه گيري رطوبت وپي اچ خاك انواع گياهان وگلها ،ميتوانيد به راهنماي درج شده در قسمت پشت بسته بندي كه با سه منطقه قرمز وسبز وآبي بهمراه گلها وگياهان مختلف مشخص شده دفت كنيد.

در علم شيمي به لگاريتم معكوس غلظت يونهاي هيدروژن در يك محلول pH‌ آن گفته ميشود. اين مقياس از ۰ تا ۱۴ متغير بوده و كمتر از ۷ را اسيدي (acidic) و بيشتر از ۷ را بازي يا قليايي (basic or alkaline) و محدوده ۷ را خنثي در نظر ميگيرند. آب خالصي را طبيعي ميگويند كه در دماي ۲۵ درجه سانتيگراد pH آن ۷ باشد. از آنجا كه فعل و انفعالات شيميايي در بازه‌هاي مختلف pH نتايج متفاوتي ممكن هست به دست بدهد براي همين اندازه‌گيري pH در كشاورزي مهم هست. در واقع pH خاك قابليت دسترسي به عناصر غذايي را در خاك تعيين ميكند. pH مناسب براي اغلب گياهان زراعي بين ۶ تا ۷ می باشد . محيط و شرايط آب و هوايي. كيفيت آب. كيفيت خاك و تركيبات آن و كودهاي شيميايي همه و همه روي pH خاك موثرند ميتوانند باعث عدم موفقيت يا بهبود موفقيت يك گياه در آن منطقه باشند. تجزيه مواد آلي و بارندگي موجب كاهش pH خاك ميشود. مثلا در مناطق خيلي مرطوب و باراني به علت شسته شدن كاتيونهاي بازي، خاك حالت اسيدي پيدا ميكند و برعكس در نواحي گرم و خشك خاكها اغلب قليايي هستند. رشد و توسعه ريشه [اغلب گياهان] معمولا در خاكهاي اسيدي كمتر می باشد. قارچها بيشتر در خاك اسيدي و باكتريها بيشتر در خاك قليايي رشد ميكنند. گياهاني مانند زغال اخته آبي رنگ توانايي تحمل اسيديته ۴ تا ۵٫۵ را دارا هستند و برخي گياهان نيز مانند جو و چغندرقند و درخت گز ميتوانند pHهاي قليايي را تحمل كنند. پس از نمونه برداري از خاك و انجام آزمايشهاي خاكشناسي ميتوان به عدد دقيق pH خاك پي برد. گاهي لازم ميشود براي محصول مورد نظر اسيديته خاك را كمي تغيير دهيم. براي اسيدي كردن خاك به آن گوگرد اضافه ميكنند (كه طي فرآيندهاي شيميايي به اسيدسولفوريك تبديل ميشود) يا مستقيما آزاليا كارها اسيد سولفوريك اضافه ميكنند. سولفات آهن و سولفات آلومنيوم هم در كاهش pH موثرند. همچنين كودهاي نيترات آمونيوم و سولفات آمونيوم نيز موجب اسيدي شدن خاك ميشوند. (كودهاي نيتروژن دار) حال برعكس اگر بخواهند خاك را قليايي بكنند به آن آهك اضافه ميكنند. بسياري از واكنش هاي شيميايي و زيست شيميايي خاك تنها درpH مشخصي از آن رخ مي دهد: ۱) سرعت تجزيه مواد معدني و آلي خاك تحت تأثير pH آن قرار دارد. ۲) محلوليت و قابليت جذب عناصر غذايي خاك به وسيله واكنش يا pH خاك انجام مي شود. ۳) غلظت فسفات با pH خاك تغيير مي كند. ۴) استفاده مستقيم از يون هاي H+ و OH‑ مانند: اسيد ها و هيدروكسيد ها و … هنگامي كه با غلظت زياد استفاده شوند براي گياه مضر می باشد . جدول رابطه عناصر غذايي خاك و pH جذب: عناصر غذايي خاك pH جذب عناصر در محلول خاك ازت و گوگرد ۰/۸ – ۵/۶ پتاسيم ۵/۸ – ۰/۷ آهن، روي، منگنز و مس ۵/۶ – ۰/۵ فسفر ۵/۷ – ۵/۶ كلسيم و منيزيم ۰/۹ – ۰/۷ موليبدن ۵/۸ – ۵/۶

ميران پي اچ درخاك چيست؟Phدرخاك؟
درخاك دونوع ازاسيدي بودن وجود دارد.اول اسيديته حقيقي يا لحظه اي كه همان مفهومي كه تا به حال بعنوان phخاك از آن نامبرده مي شود.كه در واقع نمايانگر غلظت يونهاي هيدروژن آزاد درخاك مي باشد.ودوم پتانسيل اسيدي خاك مي باشد كه به واقع تعيين كننده توان خاك در دارا بودن خاصيت اسيدي مي باشد پس اسيديته خاك بيشتر از ميزان پي اچ حقيقي می باشد. پي اچ خاك بطور مستقيم يا غيرمستقيم رشد گياه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.مهم‌ترين نقش PH خاك كنترل حلاليت مواد وعنصرهاي غذايي در خاك مي‌باشد. به عنوان دیگر قابليت جذب عناصر غذايي وابستگي بسياري به PH خاك دارد

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
 پی اچ متر خاک لوترون مدل LUTRON PH-212
● محدوده اندازه گیری PH  از 0 تا 14 ● رزولوشن 0.01 PH ● دارای DATA HOLD ● کاربری آسان 
ph متر، اسيدسنج خاک لوترون LUTRON PH-208
مشخصات فنی ph متر، اسيدسنج خاک لوترون LUTRON PH-208 ● اندازه گیری میزان PH از 0 تا 14 با رزولوشن 0.01 ● قابلیت کالیبراسیون در سه نقطه ● جبران سازی دمایی به کمک پراب قابل انتخاب ATC ● اندازه گیری میزان max و min و فراخوانی آنها