مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

میز آزمایشگاهی ماشین ACو DC برند BTM-ACM

 میز آزمایشگاهی ماشین ACو DC برند BTM-ACM 

مشخصات فنی
مجموعه آموزشی آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی AC مجهز به :

منبع تغذیه AC متغیر صفر تا 380 ولت سه فاز

منبع تغذیه DC متغیر صفر تا 300 ولت

سه عدد ولت متر AC + سه عدد آمپر متر AC

دو عدد رئوستا 100 اهم + پاور آنالایزر سه فاز

......
میز و رک آلومینیمی با روکش MDF و چرخهای قفل شونده + 60 رشته کابل ارتباطی روکش دار

دستور کار شامل آموزش تئوری ماشین های الکتریکی ، شرح آزمایشها ، مدارها ونتایج

میز آزمایشگاهی ماشین مدل BTM-TTS

میز آزمایشگاهی ماشین  مدل BTM-TTS

مشخصات فنی
مجموعه آموزشی ترانسفورماتورهای تک فاز و سه فاز مجهز به :

منبع تغذیه AC تک فاز و سه فاز 220 ولت و متغیر صفر تا 380 ولت 3 آمپر

ماژول ترانسفورماتور تک فاز در سه رنج

ماژول ترانسفورماتور سه فاز در سه رنج

سه عدد ولت متر AC + سه عدد آمپرمتر AC

سه رنج بار مقاومتی + سه رنج بار خازنی + سه رنج بار سلفی

......
میز و رک آلومینیمی با روکش MDF و چرخهای قفل شونده + 40 رشته کابل ارتباطی روکش دار

دستور کار شامل آموزش تئوری ترانسفورماتور ، شرح آزمایشها ، مدارها ونتایج

میز آزمایشگاهی ماشین ACو DC برند BTM-700

میز آزمایشگاهی ماشین ACو DC برند BTM-700  

مشخصات فنی
مجموعه آموزشی آزمایشگاه ماشین های الکتریکی AC/DC

ماژول محافظ شامل ترانسفورماتور ایزوله کننده سه فاز + کلید محافظ جان سه فاز

کنتاکتور و بی متال + منبع تغذیه AC متغیر 0 تا 380 ولت سه فاز

منبع تغذیه DC متغیر 0 تا 300 ولت + منبع تغذیه DC متغیر 0 تا 150 ولت

منبع تغذیه DC ثابت 24 ولت + سه عدد ولت متر AC + سه عدد ولت متر DC

سه عدد آمپر متر AC + سه عدد آمپر متر DC

پاور آنالایزر سه فاز جهت اندازه گیری توان های اکتیو (W) و راکتیو (VAR) و ضریب قدرت (COSφ)

دو عدد رئوستا 100 اهم + دو عدد رئوستا 1000 اهم

3 عدد ترانسفورماتور تک فاز + ترانسفورماتور سه فاز 3 سر

بار مقاومتی + بار خازنی + بار سلفی

3 عدد چراغ سیگنال + کنتاکتور + کلید کلنگی سه فاز

کلید کلنگی تک فاز + کلید چپ گرد راست گرد موتور + کلید ستاره مثلث موتور

ماژول سنکرون سازی جهت سنکرون کردن شبکه

دور سنج دیجیتال و گارد ریل جهت قرار گیری موتورها

دینامومتر + ماشین DC کمپوند + ماشین AC سه فاز قفس سنجابی

ماشین AC سه فاز سنکرون + موتور آسنکرون روتور سیم پیچی شده

ادوات کوپلینگ + 75 رشته کابل ارتباطی روکش دار

گیره آویز کابل ها و پروب ها + میز و رک آلومینیمی با روکش MDF با چرخهای قفل شونده

کابین جهت قرارگیری ماژول ها و موتورهای اضافی

دستور کار شامل آموزش تئوری ماشین های الکتریکی ، شرح آزمایش ها ، مدارها و نتایج

میز آزمایشگاهی ماشین ACو DC برند BTM-ADM

میز آزمایشگاهی ماشین ACو DC برند BTM-ADM

مشخصات فنی
مجموعه آموزشی آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی AC و DC مجهز به :

منبع تغذیه AC متغیر صفر تا 380 ولت سه فاز

منبع تغذیه DC متغیر صفر تا 300 ولت

منبع تغذیه DC متغیر صفر تا 150 ولت

منبع تغذیه DC ثابت 24 ولت

سه عدد ولت متر AC + سه عدد آمپر متر AC

سه عدد ولت متر DC + سه عدد آمپر متر DC

پاور آنالایزر سه فاز

......
میز و رک آلومینیمی با روکش MDF و چرخهای قفل شونده + 70 رشته کابل ارتباطی روکش دار

دستور کار شامل آموزش تئوری ماشین های الکتریکی ، شرح آزمایشها ، مدارها ونتایج

میز آزمایشگاهی ماشین ACو DC برند BTM-DCM

میز آزمایشگاهی ماشین ACو DC برند BTM-DCM 

مشخصات فنی
مجموعه آموزشی آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی DC مجهز به :

منبع تغذیه AC متغیر صفر تا 380 ولت سه فاز

منبع تغذیه DC متغیر صفر تا 300 ولت

منبع تغذیه DC متغیر صفر تا 150 ولت

منبع تغذیه DC ثابت 24 ولت + سه عدد ولت متر DC + سه عدد آمپرمتر DC

......
میز و رک آلومینیمی با روکش MDF و چرخهای قفل شونده + 50 رشته کابل ارتباطی روکش دار

دستور کار شامل آموزش تئوری ماشین های الکتریکی ، شرح آزمایشها ، مدارها ونتایج