جدیدترین محصولات اضافه شده
پر بازدیدترین محصولات

متر لیزری

متر لیزری چیست و کاربرد متر لیزری کجاست ؟

فاصله سنج لیزری وسیله ای است که از پرتوهای لیزر برای تعیین فاصله اجسام استفاده میکند. رایج ترین نوع متر و فاصله سنج لیزری، براساس زمان پرواز نمونه به وسیله فرستادن یک پالس لیزر در یک باریکه پرتو به سمت جسم و اندازه گیری زمان صرف شده پرتو برای اینکه از هدف منعکس شده و به فرستنده باز گردد عمل می‌کند . به دلیل سرعت زیاد نور این تکنیک برای اندازه گیری‌های با دقت کمتر از میلیمتر مناسب نیست به طوری که اغلب سه گوشه سازی و روش‌های دیگر به کار می روند .
طرز کار فاصله یاب لیزری براساس همان اصولی است که در رادارهای معمولی استفاده می شود. یک تپ لیزری YAG و یا CO2 به هدفی که نشانه روی شده است ارسال می‌شود. سپس تپ ارسالی به هدف مورد نظر خورده باز می‌گردد و سپس توسط یک سیستم مناسب گیرنده نوری آشکار می‌شود. فاصله مورد نظر با اندازه گیری مدت زمانی که زمان می برد تا تپ ارسالی مسیر رفت و برگشت را طی کند، بدست می‌آید.

فاصله یاب لیزری

لیزرهای فاصله یاب معمولا کاربرد نظامی دارند. درحال حاضر از لیزرها به عنوان تجهیز ضد موشک و برد و هدایت اسلحه و ... استفاده می‌شود. هواپیماهای جنگی برای نجات از پدافندهای مجهز به لیزر باید در ارتفاع کم و با سرعت زیاد حرکت کنند، لذا خلبان ممکن است فقط چند ثانیه برای پیدا کردن هدف ، نشانه گیری و انداختن مهمات خود دقت داشته باشد. با یک لیزر باکیفیت، این کار می‌تواند تقریبا بطور لحظه ای با اندازه گیری فاصله زمانی بین روشن کردن لیزر و آشکار ساختن تابش برگشتی پراکنده از هدف انجام گیرد. بنابراین در سرعتهای خیلی زیاد هم هواپیماهای مدرن ، اگر لیزر به خوبی خنک سازی شود اندازه گیری فاصله می‌تواند 10 تا 20 بار در ثانیه انجام شود. درنتیجه آخرین اطلاعات به صورت کامل در اختیار خلبان یا کامپیوتر قرار می‌دهند

متر لیزری چیست؟ خرید قیمت و مشخصات متر لیزری و متر نوری

متر لیزری یک ابزار دوری سنج لیزری هست که با استفاده از پرتو لیزر برای یافتن فاصله و دوری پدیده‌ها استفاده می کند. رایج ترین نوع متر لیزری یا فاصله سنج لیزری براساس زمان پرواز نمونه از طریق فرستادن یک پالس لیزر در یک باریکه پرتو به سوی جسم و اندازه‌گیری زمان پرتو تا بازگشت به فرستنده کار می‌کند. به خاطر سرعت بالای نور از مترهای لیزری برای اندازه گیری‌های با دقت کمتر از میلیمتر استفاده نم شود و اغلب از روش های سه گوشه سازی و ر... استفاده می شود.

اندازه گیری فاصله با لیزر معمولا از طریق روشهای زیر انجام می‌شود:
۱-مشخص کردن زمان رفت و برگشت یک تپ (پالس) قوی لیزری از مبدأ تا هدف.
۲-با استفاده از تداخل‌ سنجی (یعنی یک باریکه لیزر به هدف برخورد کرده و خودش جمع شود و از روی فریزهای تداخلی اندازه‌گیری انجام می‌شود)
لازم به ذکر است که استفاده از این روشها اگر هدف ما خاصیت بازتاب نداشته باشد، بدون فایده خواهد بود.

پالس در مترهای لیزری چیست؟

پالس ممکن است به روشی کدگذاری شود که احتمال آن باشد که در طول مسیر دچار پارازیت شود و اندازه فاصله اندازه گیری شده کم شود. این امر با استفاده از تکنیک‌های اثر داپلر برای تشخیص اینکه ممکن است شی به سمت فاصله یاب یا جهت‌های دیگر حرکت کند و اینکه چه سرعتی دارد ممکن می‌شود.
دقت ابزار به وسیله زمان سقوط یا صعود پالس لیزر و سرعت دریافت کننده مشخص می گردد. نوعی از متر لیزری که از پالس‌های لیزری خیلی سریع استفاده می‌کند و یک آشکارساز خیلی سریع دارد می‌تواند فاصله شی را تا حد چند میلیمتر تعیین کند.

حوزه تغییر در مترها و فاصله سنج های لیزری

این پدیده به دلیل مجاورت با مولکول های هوا که مانند لنزی که تغییراتی در حدود اندازه‌های میکروسکوپی تا تقریباً نصف ارتفاع مسیر پرتو لیزر بالای زمین دارند عمل می‌کنند ایجاد می‌شود.
گاهی وقت ها در هنگام استفاده از مترهای لیزری و مترهای نوری برای فاصله سنجی، نورهای لیزری ممکن است که از طریق شاخ و برگهای نزدیک تر به شیء برگشت داده شوند و باعث می شود که مقدار فاصله زودتر و کمتر و با دقت کمتری اندازه گیری شود. همچنین در فاصله های بیشتر از ۳۶۵ متر هم اگر هدف در مجاورت زمین باشد احتمال دارد به راحتی در یک سراب ناپدید شود، سراب ها معمولا به دلیل تغییرات دمای هوا در مجاورت زمین ایجاد می شود و باعث خمیدگی نور لیزر می‌شود.

نحوه محاسبه فاصله از طریق مترهای لیزری

فاصله بین نقطه A وB طبق رابطه زیر ارائه شده است:
D=ct/2
که c سرعت نور در اتمسفر می باشد و t مقدار زمان برای طی طریق بین A و B است.
t= φ/ω
که تأخیری است که به وسیله جابجایی نور ایجاد می‌شود ω فرکانس زاویه‌ای تلفیق نوری است. سپس با جایگذاری مقادیر در معادله اول داریم
D=ct/2،D=۱/۲ ct=۱/۲ c·φ/ω=c/(4πf) (Nπ+Δφ)=c/4f (N+ΔN)=U(N+
در این رابطه U به عنوان واحد طول، Δφ به عنوان تأخیر قسمتی که کامل نشده، ΔN به عنوان مقدار دسی‌مال ΔN=φ/ω هستند.

فناوری‌های استفاده شده در متر لیزری

زمان پرواز: زمان مصرف شده برای طی کردن یک پالس نور برای فاصله رفت و برگشت تا هدف. با اطلاع از سرعت نور و اندازه‌گیری دقیق زمان طی شده، فاصله محاسبه می‌شود. در زمان اندازه گیری فاصله توسط مترهای لیزری تعداد زیادی پالس پشت سر هم پرتاب می‌شود. این روش به مدار خیلی دقیق دارای زمان‌بندی زیر نانو ثانیه نیاز دارد.
انتقال فاز چند فرکانسی: این روش اندازه گیری فاصله، انتقال فاز فرکانس‌های چندگانه بازگشتی را اندازه‌گیری می‌کند وسپس چند معادله همزمان را جهت اندازه‌گیری نهایی حل می‌کند.
تداخل: مفیدترین و دقیق ترین روش برای اندازه‌ گیری تغییرات فاصله نسبت به فواصل مطلق می باشد.
پرونده: یک فاصله سنج برد بالا که قادر به اندازه گیری فاصله ۲۰ کیلومتر است و روی یک سه پایه با پایه سه گوش سوار می شود. این دستگاه فاصله سنج لیزری حرکات قوسی و بالا و پایین را نیز پشتیبانی می‌کند.

کاربردها

نظامی

این تصویر یک سرباز است در حال استفاده از دوربینهای دو چشمی هست که دارای یک مترلیزری می باشد که برای اهدافی که دورتر از فاصله  شلیک مستقیم هستند برای تیراندازها و توپخانه‌ها فراهم می‌کنند. نظامیان می توانند برای تلفیق و مهندسی نظامی هم از این تجهیزات لیزری استفاده شوند.
فاصله سنج‌های نظامی دستی در محدوده‌های ۲ تا ۲۵ کیلومتری عمل می‌کنند و با دوربینهای دو چشمی و تک چشمی ترکیب می‌شوند. زمانی که فصله سنج از طریق یک قطب نمای مغناطیسی دیجیتال (DMC) و انحراف سنج ترکیب شود می‌تواند گرای مغناطیسی، شیب، و ارتفاع (طول) اهداف را فرا هم کند. برخی از مترهای لیزری همچنین می‌توانند سرعت اهداف را نسبت به مشاهده کننده تعیین کند. برخی دیگر از مترهای نوری یا مترهای لیزری کابل یا ارتباط بی‌سیمی دارند که آنها را قادر می‌سازد که داده هایشان را به سایر تجهیزات مثل رایانه ی کنترل آتش بفرستند. برخی مدلها نیز امکان اضافه کردن انواع دید در شب را ارائه می‌کنند. اکثر متر لیزری از باتریهای استاندارد یا قابل شارژ استفاده می‌کنند.
مدلهای قویتر فاصله سنج‌ها فاصله را تا ۲۵ کیلومتر اندازه می‌گیرند و به طور معمول روی سه‌پایه یا مستقیماً روی یک خودرو یا شاسی توپ جنگی نصب می‌شوند. در موارد امروزی تر مدلهای مترهای لیزری با تجهیزات دمایی مداری و دید در شب و روز ترکیب می‌شوند. اکثر مترهای لیزری پیشرفته نظامی توانایی این را دارند که با رایانه‌ها ترکیب شوند.
برای کم اثر کردن فاصله سنج‌های لیزری و اسلحه‌های ردیاب لیزری در برابر اهداف نظامی، نیروهای نظامی متفاوت رنگ‌های جذب کننده لیزر را برای وسایل نقلیه خود گسترش داده‌اند. برخی از اشیا نمی توانند نور لیزر را به راحتی بازتاب کنند و استفاده از فاصله سنج لیزری روی آنها دشوار است.

تولید مدل سه‌بعدی

این پویش‌گر (scanner) لیدار می‌تواند برای پویش ساختمان‌ها، بناهای سنگی و… به منظور تولید یک مدل 3D استفاده شود. LIDAR می‌تواند پرتو لیزری خود را در محدوده‌های وسیع هدایت کند: سر آن افقی می‌چرخد، یک آینه عمودی حرکت می‌کند. پرتو لیزری جهت سنجش فاصله تا اولین جسم روی مسیرش استفاده می‌شود.

این پویشگر scanner) LIDAR) می‌تواند برای پویش ساختمان‌ها، بناهای سنگی و … به منظور تولید یک مدل سه‌بعدی استفاده شود. لیدار پرتوهای لیزری خود را می‌تواند در محدوده‌های وسیعی هدایت کند: سر آن افقی می‌چرخد، یک آینه عمودی حرکت می‌کند. پرتو لیزری جهت سنجش فاصله تا اولین جسم روی مسیرش استفاده می‌شود.
فاصله سنج‌های لیزری در شناسایی و ساختن مدل سه‌بعدی از اجسام و نیز در انواع زیادی از رشته‌های مرتبط با تصاویر مجازی رایانه‌ای به طرز گسترده‌ای استفاده می‌شود. این فناوری قلب پویشگرهای(scanner) سه‌بعدی زمان پرواز(time-of-flight) را تشکیل می‌دهند. در مقایسه با ابزارهای نظامی بررسی شده در فروشگاه اینترنتی 31774،متر لیزری توانایی‌های پویشی (scanning) با دقت بالا را با حالت‌های یک وجهی یا پویش ۳۶۰ درجه‌ای ارائه می‌کنند.
تعدادی از راهکارها (algorithms) برای تطبیق محدودهٔ داده‌هایی که از زوایای متفاوت از یک جسم دریافت شده‌اند به منظور تولید مدل‌های سه‌بعدی کامل با حداقل خطای ممکن گسترش یافته‌اند. یکی از ویزگی هایی که فاصله سنج‌های لیزری و متر لیزری نسبت به سایر روش‌های تولید مدل‌های سه بعدی رایانه‌ای دارند، این است که در صورت استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده با لیدار، دیگر نیازی به توجیه کردن دو تصویر نسبت به همدیگر و تناظریابی عوارض موجود در دو تصویر برای تعیین اطلاعات عمق (مثل روش‌های برجسته بینی) نیست.
فاصله سنج‌های لیزری که در کاربردهای تصاویر رایانه‌ای استفاده می‌شوند معمولاً توانایی اندازه‌گیری فاصله را با دقت یک دهم میلی‌متر یا بهتر دارا هستند. با استفاده از فناوری (techniques) سه گوشه سازی یا اندازه‌گیری شکست می‌توان به این هدف رسید.

سایر کاربردهای مترلیزری

از مترهای لیزری می‌توانند به طور مؤثر در ورزشهای متفاوتی که به اندازه‌گیری دقیق فاصله احتیاج دارند استفاده شوند مثل گلف، شکار و تیراندازی و همچنین یکی از کاربردهای مهم، استفاده از فناوری فاصله سنج لیزری در طول اتوماسیون سامانه‌های مدیریت انبار و فرایندهای تولید در صنعت فولاد است.

ابزار اندازه‌گیری لیزری

فاصله سنج‌های لیزری همچنین می‌توانند در چندین صنعت مثل ساختمان، نوسازی و املاک به جای متر استفاده شوند. در صورتی که برای اندازه‌گیری یک فضای بزرگ مثل یک اتاق در یک مسیر مستقیم بدون مانع با متر نیاز به دو نفر است، با یک وسیلهٔ اندازه‌گیری لیزری می‌توان این کار را با یک نفر آن هم تنها با نیاز به یک مسیر دید انجام داد. ابزار اندازه‌گیری لیزری عموما توانایی تولید بعضی محاسبات را دارند مثل مساحت یا حجم یک اتاق.

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
دوربین و متر لیزری 1500 متر ساندوی مدل SW-1500A
● قابلیت اندازه گیری از 5 متر تا 1500 متر ● دارای دقت اندازه گیری 1 متری ● قابلیت اندازه گیری خط مستقیم، زاویه، فاصله افقی و ارتفاع ● دارای قابلیت خاموشی به صورت اتوماتیک ● دارای رابط USB جهت اتصال به رایانه ● دارای حفاظت IP54 ضد آب ● وزن 185 گرم
دوربین و متر لیزری 900 متر ساندوی مدل SW-900A
● قابلیت اندازه گیری از 5 متر تا 900 متر ● قابلیت اندازه گیری خط مستقیم، زاویه، فاصله افقی و ارتفاع ● دارای قابلیت خاموشی به صورت اتوماتیک ● دارای رابط USB جهت اتصال به رایانه ● دارای حفاظت IP54 ضد آب
فاصله سنج لیزری ۶۰ متری سم مدل CEM LDM-60H
مشخصات فنی فاصله سنج لیزری ۶۰ متری سم مدل CEM LDM-60H : قابلیت اندازه گیری فاصله از فاصله : ۶۰ متری با دقت اندازه گیری بالا قابلیت انتخاب و تبدیل واحد اندازه گیری فاصله بر حسب : m / in / ft قابلیت محاسبه سطح و حجم و انجام عملیات جمع و تفریق قابلیت خاموشی به صورت خودکار قابلیت نگهداری داده تا ۲۰ مقدار دارای استاندارد حفاظتی IP54 دارای محدوده دمای کاری -۱۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد
متر التراسونیک اکستک مدل extech dt100 - تخفیف ویژه
قابلیت اندازه گیری 0.5 تا 15 متر     لازم به ذکر است کیفیت و صحت کارکرد این دستگاه تضمین شده و دارای 7 روز گارانتی عودت کالا می باشد، اما به دلیل مخدوش بودن جعبه، با قیمت و تخفیف ویژه به فروش می رسید  
متر ليزري مدل CEM iLDM-150
مشخصات فنی : نوع متر ليزري نوع ليزر Class 2 ابعاد 3 × 5.3 × 13.5 سانتي‌متر وزن 160 گرم دامنه اندازه گيري 70 متر دقت ±1.5 میلی‌متر
متر لیرزی مدل LM80 برند یونیتی
متر لیرزی مدل LM80 برند یونیتی به گونه ای است که با استفاده از زمان رفت و برگشت یک پالس لیزر به هدف، می توان فاصله مورد نظر را اندازه گیری کرد. این وسیله نمونه ای از وسایل پرکاربرد می باشد و بسته به کاربرد آن از نمونه های مختلفی برخوردار می باشد. از لحاظ ظاهری این ابزار اندازه گیری سبک و کوچک است و فرد می تواند فقط با فشار دادن یک دکمه طول ، زاویه ، حجم ، سطح ، رابطه فیثاغورثی و ... اندازه گیری نماید. برای بررسی قیمت و مشخصات این محصول به وب سایت بهروز مراجعه نمایید.
متر لیرزی یونیتی مدل LM100
متر لیرزی یونیتی مدل LM100 نحوه عملکرد این دستگاه به گونه ای است که با استفاده از زمان رفت و برگشت یک پالس لیزر به هدف، می توان فاصله مورد نظر را اندازه گیری کرد. این وسیله نمونه ای از وسایل پرکاربرد می باشد و بسته به کاربرد آن از نمونه های مختلفی برخوردار می باشد. از لحاظ ظاهری این ابزار اندازه گیری سبک و کوچک است و فرد می تواند فقط با فشار دادن یک دکمه طول ، زاویه ، حجم ، سطح ، رابطه فیثاغورثی و ... اندازه گیری نماید. برای بررسی قیمت این محصول به وب سایت بهروز مراجعه نمایید.
متر لیزری 120 متر MasPower مدل D-120s
● دوربین جهت نمایش نقطه اندازه گیری شده ● صفحه نمایش تصویری با وضوح بالا ● رنج اندازه گیری 0.2 الی 120 متر ● دقت اندازه گیری 2 میلیمتر ● اندازه گیری زاویه تا 90 درجه ● نمایش بر حسب واحد اینچ و میلیمتر
متر لیزری ، فاصله سنج مارمونیکس مدل MARMONIX MLD-100
●  متر لیزری 100 متری با دقت اندازه گیری ±1.5mm ● اندازه گیری فاصله سطح و حجم و اندازه گیر غیر مستقیم ● بدنه محکم و ضد ضربه مجهز به تراز حبابی برا اندازه گیری بهتر
متر لیزری ، فاصله سنج مارمونیکس مدل MARMONIX MLD-705
●  متر لیزری 50 متری با دقت اندازه گیری ±1.5mm ● اندازه گیری فاصله سطح و حجم و اندازه گیر غیر مستقیم ● بدنه محکم و ضد ضربه با لیزر قوی
متر لیزری ، فاصله سنج مارمونیکس مدل MARMONIX MLD-710
●  متر لیزری 35 متری با دقت اندازه گیری ±1.5mm ● اندازه گیری فاصله سطح و حجم و اندازه گیر غیر مستقیم ● بدنه محکم و ضد ضربه با لیزر قوی
متر لیزری ، فاصله سنج یونیتی مدل +UNI-T UT391
دارای محدوده  اندازه گیری : 0.1 تا 60 متر (in~197ft 4) توانایی اندازه گیری و محاسبه مساحت و حجم به صورت خودکار و نمایش هم زمان آنها دارای  دقت بالا دارای  نمایش ردیف های گوناگون مجهز به الارم میزان باتری مجهز به لیزر نوع Class II مجهز به حافظه داخلی توانایی جمع و تفریق توانایی اندازه گیری بین دو نقطه لیزر بدون نیاز به مانع توانایی اندازه گیری پیوسته توانایی اندازه گیری مقدار min/max توانایی خاموش شدن دستی و اتوماتیک
متر لیزری اکستچ مدل EXTECH DT300
●  متر لیزری 50 متری با دقت اندازه گیری 0.06 اینچ ● اندازه گیری فاصله سطح و حجم و اندازه گیر غیر مستقیم ● بدنه محکم و ضد ضربه با لیزر قوی
متر لیزری اکستچ مدل EXTECH DT300 - تخفیف ویژه
  ●  متر لیزری 50 متری با دقت اندازه گیری 0.06 اینچ ● اندازه گیری فاصله سطح و حجم و اندازه گیر غیر مستقیم ● بدنه محکم و ضد ضربه با لیزر قوی     لازم به ذکر است کیفیت و صحت کارکرد این دستگاه تضمین شده و دارای 7 روز گارانتی عودت کالا می باشد، اما به دلیل مخدوش بودن جعبه، با قیمت و تخفیف ویژه به فروش می رسید  
متر لیزری مدل LM60 برند یونیتی
متر لیزری مدل LM60 برند یونیتی دستگاهی قابل حمل است که با فشار دادن یک دکمه می توان طول ، مساحت و حجم را به راحتی و با دقت اندازه گرفت. عملکرد این دستگاه به گونه ای است که با استفاده از زمان رفت و برگشت یک پالس لیزر به هدف، می توان فاصله مورد نظر را اندازه گیری کرد. این وسیله نمونه ای از وسایل پرکاربرد می باشد و بسته به کاربرد آن از نمونه های مختلفی برخوردار می باشد. از لحاظ ظاهری این ابزار اندازه گیری سبک و کوچک است. برای بررسی قیمت این محصول به وب سایت بهروز مراجعه نمایید.
متر لیزری یونیتی مدل UNI-T UT393 B
متر لیزری یونیتی مدل UNI-T UT393 : متر لیزری یونیتی UT393 یا فاصله سنج لیزری وسیله ای به منظور اندازه گیری فاصله تا مسافت ۱۰۰ متر با دقت ۱٫۵ میلی متر می باشد . این نوع متر لیزری اندازه گیری را با استفاده از محاسبه زمان صرف شده پرتو در هنگام بازگشت از نقطه یا محل مورد نظر به سمت فرستنده خود انجام می دهد . دقت بالای اندازه گیری و زمان بسیار کوتاه پاسخ از ویژگی های متر لیزری UT393 می باشد . با استفاده از این مدل همچنین می توان علاوه بر اندازه گیری فاصله پارامتر های : حجم (طول ، عرض و ارتفاع منطقه مورد نظر) و مساحت را نیز به سادگی و در کمترین زمان اندازه گیری کرد . از ویژگی دیگر این محصول می توان به قابلیت کالیبراسیون دستگاه به صورت خودکار اشاره کرد ، که امری بسیار حائز اهمیت در دقت اندازه گیری و اطمینان از نتایج به دست آمده می باشد . همچنین قابلیت اندازه گیری و نمایش مقادیر  max/min و امکان ذخیره داده تا ۵۰ مقدار به منظور بررسی مجدد و آنالیز اطلاعات از دیگر ویژگی این متر لیزری مدل UT393 محسوب می شود .
متر لیزری یونیتی مدل UT393B
متر لیزری یونیتی مدل UT393B  عملکرد این دستگاه به گونه است که می توان مسافت را به صورت لیزری اندازه گیری نمود. برد این متر لیزری 150 متر می باشد. این متر لیزری جایگزین مناسبی برای روش های اندازه گیری قدیمی از جمله استفاده از متر نواری و خط کش می باشد که از دقت و سرعت بالایی برخوردار می باشد. برای بررسی قیمت، مشخصات فنی و خرید و فروش این محصول از فروشگاه اینترنتی بهروز با کارشناسان فنی ما در ارتباط باشید.