خرید اینترنتی و آنلاین اتوترانس

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز امگا مدل Omega omgv 0.5k-1p

●  دارای توان 0.5 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 220 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 320 ولت
● میزان جریان خروجی 1.6 آمپر

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز امگا مدل Omega omgv 10k-1p

●  دارای توان 10 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 220 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 320 ولت
● میزان جریان خروجی 33.3 آمپر

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز امگا مدل Omega omgv 15k-1p

●  دارای توان 15 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 220 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 320 ولت
● میزان جریان خروجی 50 آمپر

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز امگا مدل Omega omgv 1k-1p

●  دارای توان 1 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 220 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 320 ولت
● میزان جریان خروجی 3.3 آمپر

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز امگا مدل Omega omgv 20k-1p

●  دارای توان 20 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 220 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 320 ولت
● میزان جریان خروجی 66.6 آمپر

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز امگا مدل Omega omgv 2k-1p

●  دارای توان 2 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 220 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 320 ولت
● میزان جریان خروجی 6.6 آمپر

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز امگا مدل Omega omgv 30k-1p

●  دارای توان 30 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 220 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 320 ولت
● میزان جریان خروجی 100 آمپر
● حداکثر جریان لحظه ای برحسب آمپر 120 آمپر

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز امگا مدل Omega omgv 3k-1p

●  دارای توان 3 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 220 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 320 ولت
● میزان جریان خروجی 10 آمپر

اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز امگا مدل Omega omgv 5k-1p

●  دارای توان 5 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 220 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 320 ولت
● میزان جریان خروجی 16.6 آمپر

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز امگا مدل Omega omgv 1.5k-3p

●  دارای توان 1.5 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 380 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 520 ولت
● میزان جریان خروجی 1.7 آمپر

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز امگا مدل Omega omgv 15k-3p

●  دارای توان 15 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 380 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 520 ولت
● میزان جریان خروجی 17.3  آمپر
● حداکثر جریان لحظه ای برحسب آمپر 20 آمپر

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز امگا مدل Omega omgv 20k-3p

●  دارای توان 20 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 380 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 520 ولت

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز امگا مدل Omega omgv 30k-3p

●  دارای توان 30 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 380 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 520 ولت
● میزان جریان خروجی 34.6 آمپر

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز امگا مدل Omega omgv 3k-3p

●  دارای توان 3 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 380 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 520 ولت

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز امگا مدل Omega omgv 40k-3p

●  دارای توان 40 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 380 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 520 ولت
● میزان جریان خروجی 46 آمپر

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز امگا مدل Omega omgv 6k-3p

●  دارای توان 6 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 380 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 520 ولت
● میزان جریان خروجی 6.9 آمپر

اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز امگا مدل Omega omgv 9k-3p

●  دارای توان 9 کیلو ولت امپر
●  میزان ولتاژ ورودی 380 ولت
●  رنج ولتاژ خروجی : 0 تا 520 ولت
● میزان جریان خروجی 10.4 آمپر

اتوترانس تک فاز 10KVA دلتا مدل Delta MST-10


● توان اتوترانس : 10 کیلو ولت آمپر
● ترانسفورماتور متغیر با خروجی 40 آمپر
● دارای ولتاژ ورودی 220 ولت
●  قابلیت تنظیم ولتاژ با دقت 1 ولت
● دارای ولتاژ خروجی از 0 الی 300 ولت

اتوترانس تک فاز 15KVA دلتا مدل Delta MST-15

● توان اتوترانس : 15 کیلو ولت آمپر
● ترانسفورماتور متغیر با خروجی 60 آمپر
● دارای ولتاژ ورودی 220 ولت

اتوترانس تک فاز 1KVA دلتا مدل Delta MST-1

● توان اتوترانس : 1 کیلو ولت آمپر
● ترانسفورماتور متغیر با خروجی 4 آمپر
● دارای ولتاژ ورودی 220 ولت
●  قابلیت تنظیم ولتاژ با دقت 1 ولت
● دارای ولتاژ خروجی از 0 الی 300 ولت