جدیدترین محصولات اضافه شده

فروش اینترنتی کیت بویلر و خنک کننده هانا

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کیت بویلر و خنک کننده هانا HANNA HI3821

مشخصات فنی :

محدوده اندازه گیری قلیایی از 0 تا 100 میلی گرم بر لیتر ( ppm ) CaCO₃ ، 0 تا 300 میلی گرم بر لیتر ( ppm ) CaCO₃
رزولوشن 1 mg/L : 3 mg/L

روش اندازه گیری فنول فتالین / بروموفنول آبی
تعداد دفعات اندازه گیری 110 بار

نوع CTK تیتراسیون

محدوده اندازه گیری کلر 0 تا 100 میلی گرم بر لیتر ( ppm ) Cl⁻  ، 0 تا 1000 میلی گرم بر لیتر ( ppm ) Cl⁻
رزولوشن 1 میلی گرم بر لیتر ، 10 میلی گرم بر لیتر

روش اندازه گیری نیترات جیوه
تعداد دفعات اندازه گیری 110 بار

نوع CTK تیتراسیون

محدوده اندازه گیری اکسیژن محلول 0.0 تا 10.0 میلی گرم بر لیتر ( ppm ) O₂
رزولوشن 0.1 میلی گرم بر لیتر

روش اندازه گیری Winkler
تعداد دفعات اندازه گیری 110 بار

نوع CTK تیتراسیون

محدوده اندازه گیری سختی 0.0 تا 30.0 میلی گرم بر لیتر ( ppm ) CaCO₃ ، 0 تا 300 میلی گرم بر لیتر ( ppm ) CaCO₃
رزولوشن 0.3 mg/L ، 3 mg/L

روش اندازه گیری EDTA
تعداد دفعات اندازه گیری 100 بار

نوع CTK تیتراسیون
محدوده اندازه گیری فسفات 0 تا 5 میلی گرم بر لیتر ( ppm ) PO₄³⁻

رزولوشن 1 میلی گرم بر لیتر
روش اندازه گیری اسکربیک اسید

تعداد دفعات اندازه گیری 50 بار
نوع CTK رنگ سنجی


محدوده اندازه گیری سولفیت 0.0 تا 20.0 میلی گرم بر لیتر ( ppm ) Na₂SO₃  ، 0 تا 200 میلی گرم بر لیتر ( ppm ) Na₂SO₃

رزولوشن 0.2 mg/L ، 2 mg/L
روش اندازه گیری iodometric

تعداد دفعات اندازه گیری 110 بار

نوع CTK تیتراسیون